Over Griet Smaers

Op een zwoele zomerdag, 10 juni 1977, werd ik geboren als eerste dochter van René Smaers en Mariette Dams. Ik groeide op in Hadschot (Geel – St.Dimpna) tesamen met mijn twee zussen Mieke en Karolien, in een gezin van hard werkende zelfstandigen. Na het overlijden van vader René in 1995 baatte moeder Mariette, met de hulp van haar dochters, hun Aveve agrarisch centrum verder uit. Ik leerde van thuis uit wat “werken” is en wat het is om als vrouw je mannetje te staan.

Na mijn middelbare schooltijd aan het Sint-Dimpnalyceum had ik de eer en het genoegen om te proeven van het Leuvense studentenleven.   Na 4 jaar in de Valk (KU Leuven) en 1 jaar via het Erasmusprogramma in Madrid, behaalde ik mijn rechtendiploma in 2000. Alvorens terug te keren naar de Kempen en te starten aan het echte werk, koos ik nog voor een aanvullende licentie fiscaal recht.

Kempen roept. Als echte Kempenaar kon ik niet aan de lokroep weerstaan om te kiezen voor de advocatuur aan de Balie van Turnhout. Sedert 2001 wijd ik mij met veel vreugde en passie aan het mooiste beroep. Mijn kantoor bevindt zich in Turnhout (bij Schuermans & Schuermans Advocaten).

Geel, Je komt er je blijft er. Reeds van in mijn jeugdjaren kriebelde het politieke virus en de wens om mij maatschappelijk in te zetten voor de regio. Vanuit Chiro Sint-Dimpna kon ik deel uitmaken van de Geelse Jeugdraad. Met plezier kijk ik terug naar de jaren waarin ik als voorzitter Jong CD&V Geel kennis maakte met de visie, waarden en mensen van deze partij. Via de jongeren, jeugd- en studentenvereniging, is mijn engagement gegroeid. Ik was dan ook blij als jong gemeenteraadslid in 2001 te kunnen starten en 6 jaar later in 2007 als schepen (van financiën, lokale economie en tewerkstelling) mijn stad mee te mogen vorm geven en dienen.

Sinds begin 2014 heb ik mijn focus verlegd. Als Schepen van sociaal beleid leer ik heel wat nieuwe horizonten kennen: gezondheidszorg, welzijn, werken aan de kansen van alle mensen. Geel verder uitbouwen als “barmhartige stede” blijft een topprioriteit. 

Griet ging Vlaams en Federaal. Na enkele jaren ervaring als schepen voelde ik de politieke microbe verder kruipen. Op 30 juni 2009 had ik het geluk de eed te kunnen afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Ik focuste mij gedurende 5 jaar op de thema’s mobiliteit en infrastructuur, financiën en fiscaliteit, werk en ondernemen.   Ik leerde er de nationale politieke stiel kennen en kreeg nog meer goesting voor het “vak”. Politiek staat ten dienste van mensen en zo zette ik mij dan ook dagelijks in voor regionale dossiers als een betere infrastructuur in de Kempen en Provincie Antwerpen en economische streekontwikkeling. Persoonlijk ben ik zeer blij met een belangrijke Kempense CD&V – realisatie, waar ik mee aan heb gewerkt, de Kempense Noord-Zuidverbinding. Dankzij deze nieuwe verbinding is er nu een snellere en rechtstreekse verbinding tussen de zuider- en noorderkempen.

In mei 2014 maakte ik de overgang van het Vlaams parlement naar de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (een droom komt tot werkelijkheid) en werkte ik met heel veel gretigheid aan de versterking van het sociaal statuut voor zelfstandigen (denk aan de verlenging van de moederschapsrust, een overbruggingsverzekering, snellere en betere reïntegratie van arbeidsongeschikten, lastenverlaging, …), de taks-shift en hervorming van de vennootschapsbelasting, meer zuurstof voor het bedrijfsleven en de Vlaamse economie, rechtvaardige en slagkrachtige justitie en een kwalitatieve gezondheidszorg. Zeker op mijn wetsvoorstel tot invoering van de gezinsondersteuner ben ik heel fier. Maar het werk is nog niet af.

Met passie voor de christendemocratie. In 2000 koos ik als jongere bewust voor de christendemocratie omdat deze kan terug buigen op een “rijke” en waardevolle geschiedenis en ideologie. Vele realisaties op sociaal-economisch vlak, maar ook belangrijke communautaire hervormingen en vooral dichtbij en tussen de mensen staat en werkt.   Ik was zeer vereerd toen ik begin 2011 mocht ingaan op de vraag om nationaal ondervoorzitster te worden van CD&V en in 2013 om Innesto- congresvoorzitter te zijn. Het is daar dat ik de echte toedracht en potentie van de christendemocratische waarden heb ontdekt. In mijn eerste boek “Teken van Hoop” dat ik in aanloop naar het Innesto-congres schreef, heb ik een bijdrage geleverd aan een hoopvolle toekomst van de christendemocratie. 

Blik op de toekomst. Ik wil werken aan een positieve dynamiek met toekomst voor iedere Vlaming en Gelenaar.  Constructief aan lange termijnpolitiek doen met een duidelijke visie voor ogen is mijn drijfveer.  Ook privé koos ik in februari 2012 voor toekomst.  Ik werd mama van zoontje Alexander, die me iedere dag nog meer duidelijk maakt dat het de moeite waard is om verantwoordelijkheid op te nemen en om te bouwen aan een duurzame toekomst in Vlaanderen en België, met voldoende tewerkstelling en kansen voor de volgende generaties.  Dankzij de steun van mijn hele familie en man Patrick, kan ik mij iedere dag inzetten voor mijn politieke passie.

Sinds 8 oktober 2019 is Griet Smaers samen met Cindy Franssen interim-algemeen voorzitter van CD&V.

CV van Griet Smaers