Weer een belangrijke stap in de versterking van het sociaal statuut van zelfstandigen

24-01-2018

Blij en trots, drie jaar voor geijverd!

Kleine zelfstandigen zonder vennootschap kunnen vanaf nu ook sparen voor een volwaardig aanvullend pensioen. Een wetsontwerp hieromtrent werd goedgekeurd in de Kamer. Zelfstandigen die werken zonder vennootschap konden vroeger alleen een aanvullend pensioen opbouwen via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Het bedrag dat ze hiervoor konden storten, was echter beperkt waardoor de maandelijkse pensioenuitkering slechts 300 à 400 euro per maand opleverde.

Met de nieuwe Wet wordt deze begrenzing in absolute cijfers opgeheven. Het is wel zo dat de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen in de tweede pijler niet hoger mogen zijn dan 80 procent van het gemiddelde inkomen van de drie laatste loopbaanjaren.