De maatregelen die door de regering werden genomen met het oog op het stimuleren van werkgelegenheid in steunzones hebben intussen al 5.105 jobs opgeleverd. Dat blijkt uit een antwoord van federaal minister van Financiën Van Overtveldt op een mondelinge vraag van CD&V-Kamerlid Griet Smaers. Er komt in de nabije toekomst eveneens een versoepeling van de wet, zodat dankzij deze regeling nog meer jobs kunnen worden gecreëerd. “Dat is onder meer goed nieuws voor zone Turnhout, waar 1.425 jobs werden gecreëerd.”, aldus Smaers.

“De maatregelen missen hun effect niet. Uit de cijfers blijkt dat tot op heden door de loonlastenverlaging in totaal reeds 5.105 voltijdse werkplaatsen gecreëerd werden: 1.425 in de Provincie Antwerpen, 3.607 in Limburg en 73 in Wallonië. Hiervan werden 1.815 jobs gecreëerd bij grote ondernemingen en 3.290 in KMO’s. Sinds 1 januari van dit jaar werden zo 566 nieuwe arbeidsplaatsen voorzien. 39 nieuwe bedrijven hebben zich onder deze regeling gevestigd.” aldus Smaers.

Nieuw aan de regeling is dat ze sinds 1 januari van dit jaar ook in Wallonië geldt. Daar werden sedertdien 73 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, voornamelijk bij bedrijven die recentelijk nog een herstructurering aankondigden, zoals bijvoorbeeld Caterpillar.

Smaers is tenslotte zeer tevreden dat de minister van Financiën volgende week op 28 juni naar de Kamercommissie zal komen met een wetsontwerp dat de maatregel nog flexibeler zal maken, zodat in de toekomst meer bedrijven van de loonlastenverlaging zullen kunnen genieten. Het leitmotiv van de regering, “jobs, jobs, jobs”, krijgt op die manier verder invulling. Verwacht wordt dat de plenaire Kamer voor het zomerreces het licht op groen zal zetten voor deze versoepeling.