Zelfstandigen die ziek vallen, zullen voortaan vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering kunnen ontvangen, op voorwaarde dat ze een week ziek zijn. De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft daarvoor dinsdag unaniem een geamendeerd wetsvoorstel goedgekeurd. 

Zelfstandigen die ziek worden, kunnen vandaag pas rekenen op een ziekte-uitkering indien ze veertien dagen buiten strijd zijn. Tot voor kort was dat zelfs pas na een maand. Die zogenaamde carenzperiode brengt met zich mee dat zelfstandigen al te vaak gewoon blijven doorwerken, terwijl ze beter thuis zouden 'uitzieken'.

Binnen de Kamer werd een compromis bereikt om die periode voor een groot stuk af te schaffen. Het komt er op neer dat zelfstandigen in de toekomst vanaf de eerste ziektedag een beroep kunnen doen op een ziekte-uitkering, op voorwaarde dat ze zeven dagen ziek zijn geweest. De periode begint te lopen vanaf de vaststelling door een geneesheer via het ziektebriefje.

Het voorstel moet nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer. Oorspronkelijk werd op een tekst van de PS gewerkt, die werd geamendeerd vanuit de vroegere meerderheid.

Ondernemersorgansisatie Unizo bestempelt het voorstel als "een goed compromis en een belangrijke stap naar een betere bescherming van langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen". Ondernemers liggen wakker van een beter pensioen en een betere bescherming van abeidsongeschiktheid, klinkt het. "Vanuit die optiek vinden we het een goede zaak dat bij de hervorming van de carenzperiode vooral wordt ingezet op de belangen van langdurig zieke zelfstandigen, die het meeste nood hebben aan een vangnet", zegt Caroline Deiteren, hoofd van de sociale cel van de Unizo-studiedienst.

Voor NSZ is de versoepeling een goede zaak, maar de zelfstandigenorgansatie wilde verder gaan. De afschaffing van de carenzperiode moet vanaf de eerste dag. "Heel wat 'gebruikelijke' ziektes, zoals bijvoorbeeld de griep, duren daarom geen zeven dagen, toch kan dit de zelfstandige activiteiten stilleggen. Een werknemer krijgt vanaf de eerste dag ziekte een tegemoetkoming, waarom zou dat voor zelfstandigen niet zo zijn?", dixit voorzitster Christine Matteeuws.