Huis van het Kind krijgt eigen stek aan Ecodroom

28-04-2018

Het Huis van het Kind krijgt een vaste stek in hartje Geel. Het wordt ondergebracht in het gebouw aan Ecodroom dat oorspronkelijk voor het vredegerecht bestemd was. Zo krijgt dit gebouw een nieuwe bestemming. In het Huis van het Kind kunnen ouders terecht met alle vragen over kinderen, jongeren, preventieve gezondheid en opvoeding. Het moet een echte ontmoetingsplek worden voor jonge ouders en hun kinderen. Dankzij de samenwerking met verschillende partners wil het Sociaal Huis een divers aanbod voor gezinnen uitbouwen met vormingsmomenten, workshops, zitdagen, raadplegingen en ontmoetingskansen. De komende maanden worden alle nodige voorbereidingen getroffen om het gebouw kindvriendelijk in te richten. Bedoeling is dat na de zomer de deuren van het Huis van het Kind opengaan voor publiek.

Startschot in 2016

Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen verschillende organisaties in Geel, Meerhout en Laakdal. Deze samenwerkingsovereenkomst werd erkend in het najaar van 2016. Bedoeling is het versnipperde aanbod in de regio beter op elkaar af te stemmen, gerichter te kunnen doorverwijzen en optimaal in te zetten op de kansen van alle kinderen. Het Huis van het Kind wil naast een betere zichtbaarheid en lagere toegankelijkheid van het hulpaanbod, de komende jaren prioritair werk maken van de strijd tegen kinderarmoede, gezondheidspreventie, opvoedingsondersteuning en grotere veerkracht van gezinnen. Het Huis van het Kind is er voor alle ouders en andere opvoeders, dus niet enkel als er problemen zijn.

Een echt huis in 2018

In het najaar van 2017 werd de website www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be gelanceerd. Dit virtuele Huis van het Kind bundelt nu al alle info en organisaties rond opvoeding. Je vindt er informatie over het grootbrengen van kinderen en jongeren en over preventieve gezondheidszorg. Na de zomer wordt de stap naar een fysiek Huis van het Kind gezet. In september plannen we de officiële opening met een kennismaking voor partners van het Huis van het Kind en het publiek.

Samen sterk

In het gebouw komen bureaus voor de dienst kindzorg en onderwijsregie van het Sociaal Huis. Daarnaast zullen de consultatiebureaus van Kind en Preventie en de Voorzorg gaan samenwerken en hun dienstverlening hier onderbrengen. Ook de Moedertaalgroep, een samenwerkingsproject van centrum Basiseducatie, CVO, Kind & Gezin en het lokaal bestuur, zal haar werking in het Huis van het Kind organiseren. Bedoeling is dat heel wat initiatieven rond opvoeding, preventie en gezondheid,  gezinsondersteuning en het opgroeien van kinderen hun activiteiten kunnen aanbieden in het Huis van het Kind.  Het aanbod van de verschillende partners kan stapsgewijs groeien in de toekomst. Op het vorige Open Forum Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout in november 2017 toonden heel wat organisaties zich in elk geval bereid om hun werking centraal aan te bieden in een overkoepelend Huis van het Kind. Zo wordt het aanbod voor gezinnen toegankelijker en beter zichtbaar.