Op de Algemene Vergadering van dinsdag 8 oktober '19 werden Cindy Franssen en ikzelf aangesteld als interim-voorzitters van CD&V. Cindy en ik zullen de komende weken de dagelijkse leiding van de partij op ons nemen en aan de slag gaan met de aanbevelingen van de "12 apostelen" alsook de organisatie van de voorzittersverkiezingen ter harte nemen. Vol enthousiasme nemen we dit mandaat op ons. CD&V staat voor heel wat uitdagingen en die ga ik gedreven en met goeie moed aan.