De Kamer keurde gisteren de eerste begrotingsaanpassing van dit jaar goed. Gezien het om een begrotingsaanpassing gaat, was de budgettaire inspanning minder groot dan bij een begrotingsopmaak, maar daarom niet minder belangrijk.

Tijdens de besprekingen in de commissie riep Griet nogmaals de regering op om ervoor te zorgen dat het begrotingstraject dat afgesproken werd met Europa, en waarbij de begroting tegen 2020 in evenwicht moet zijn, behouden blijft. Meer samenwerkingsfederalisme, waarbij elke regering van ons land haar duit in het zakje doet, is volgens Griet hierin essentieel.

Daarnaast moet er volgens Griet gezorgd worden dat onze economische groei niet afzwakt, dat de inflatie onder controle blijft en moet er meer geïnvesteerd worden in infrastructuur.

Voor de minister van Financiën had ze de boodschap op waakzaam te blijven over de financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting, en moet er een tandje bij worden gestoken om de doelstellingen in het kader van de fraudebestrijding te behalen.