In de Zevende Dag nam ik deel aan het debat rond de abortuswet. CD&V is geen voorstander van het opnieuw aanpassen van deze wet die nog maar vorig jaar wijzigingen onderging. Nu holderdebolder deze wet aanpassen zonder wetenschappelijke evaluatie en aandacht voor informatie en nazorg staat haaks op onze visie.