Griet in de Kamer

Na een geslaagde verkiezingscampagne werd ik op 25 mei 2014 verkozen tot Federaal Volksvertegenwoordiger. Drie weken later, op 19 juni, legde ik de eed af als Kamerlid.

Na vijf jaar actief mee beleid gevoerd te hebben in het Vlaams Parlement, is dit opnieuw een hele nieuwe uitdaging in mijn politieke carrière waar ik voor 200% voor wil gaan! Uw stem uit de Kempen en uit Geel in Brussel!

In de Kamer zetel ik als vast Lid in:

  • de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw;
  • het Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken;
  • de Bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers";
  • de Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het finaliseren van de opdracht van de Bijzondere commissie "internationale fiscale fraude/Panama Papers".

Bovendien ben ik plaatsvervangend Lid in:

  • de Commissie voor de Financiën en de Begroting;
  • de Commissie voor de Justitie;
  • de Commissie voor het Handels – en Economisch recht;
  • de Commissie voor de Comptabiliteit;
  • de Bijzondere Commissie belast met de opvolging van het dossier "Dieselgate".

Ik werk met heel veel gretigheid aan de versterking van het sociaal statuut voor zelfstandigen (denk aan de verlenging van de moederschapsrust, een overbruggingsverzekering, snellere en betere reïntegratie van arbeidsongeschikten, lastenverlaging, …), de taks-shift en hervorming van de vennootschapsbelasting, meer zuurstof voor het bedrijfsleven en de Vlaamse economie, rechtvaardige en slagkrachtige justitie en een kwalitatieve gezondheidszorg.